Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld aanvaardt KERN Advocatuur geen aansprakelijkheid voor eventuele onduidelijkheden op deze website of voor informatie op deze website die incorrect of gedateerd is.

De informatie op deze website bevat geen juridisch advies en wordt alleen aangeboden voor algemene informatieve doeleinden, zonder dat voor de juistheid ervan een garantie wordt gegeven.

Geen van de pagina’s van de website van KERN Advocatuur mag gekopieerd of verspreid worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KERN Advocatuur.

KERN Advocatuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de webpagina’s waar deze site links naar bevat.

Alle aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van KERN Advocatuur is uitgesloten.