Wat wij doen

Adviseren

Wij vinden dat een antwoord op een juridische vraag, op tijd, duidelijk en werkbaar moet zijn. In onze adviezen geven wij daarom een concreet en in de praktijk toepasbaar antwoord op uw vraag, gebaseerd op de laatste stand van zaken binnen de juridische praktijk. Kortom, een advies dat u ook daadwerkelijk binnen uw organisatie kan gebruiken. Vooraf maken wij altijd duidelijke afspraken over de kosten.

Procederen

Wij procederen niet om te procederen. Wij procederen als het niet anders kan en wij ervan overtuigd zijn dat het belang van de cliƫnt het beste wordt gediend door een geschil aan de rechter voor te leggen. Onze aanpak kenmerkt zich door een grondige analyse van uw juridische positie en die van uw wederpartij. Naast vanzelfsprekend het overtuigend verwoorden van uw zaak, wordt hierbij ook geanticipeerd op mogelijke acties van de wederpartij.