Let op welke gegevens u bij een ziekmelding van een werknemer registreert: niet naleving privacyregels kan leiden tot een boete!

In verband met de privacywetgeving mag een werkgever slechts zeer beperkt gegevens over een ziekmelding van een werknemer registreren. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels gepubliceerd van de gegevens die de werkgever wat de Autoriteit Persoonsgegevens betreft mag registreren.
Wat de Autoriteit Persoonsgegevens betreft mogen slechts de volgende gegevens bij de ziekmelding van een werknemer worden geregistreerd:

De werkgever mag bij de ziekmelding van de werknemer alleen de volgende gegevens over de gezondheid van de zieke werknemer  registreren:

  • het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
  • de vermoedelijke duur van het verzuim;
  • de lopende afspraken en werkzaamheden;
  • of de werknemer wellicht recht heeft op een Ziektewetuitkering (maar niet onder welke voorwaarde voor een Ziektewetuitkering);
  • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
  • of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is (dit aangezien de werkgever een gedeelte van het loon dat hij aan de zieke    werknemer moet betalen, kan verhalen op de veroorzaker van het ongeval).

Het registreren van bijvoorbeeld de aard van de ziekte is dus niet toegestaan, zelfs al geeft de werknemer hier ongevraagd informatie over door aan de werkgever.

Voor werkgevers is het dus van belang om te controleren of bij de registratie van de ziekmeldingen niet meer informatie dan wettelijk is toegestaan, wordt geregistreerd. Overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens kan leiden tot een boete van maximaal € 820.000.

Vragen over privacy op de werkvloer? Neem contact op met Paul Gerritsen op 020- 334 26 19 of stuur een email naar pgerritsen@kernadvocatuur.nl