Entire Agreement Clause under Dutch Law.

Recently, the Dutch Supreme Court ruled that the so-called Haviltex principle also applies to the interpretation of commercial contracts including the ‘entire agreement clause’. Interpretation of contracts. Haviltex principle vs. linguistic interpretation When parties to a contract share different opinions as to the interpretation and explanation of a contract, in most cases it is caused […]

GMS, General Meeting of Shareholders for the B.V. (Dutch private limited liability company). Tips.

The general meeting of shareholders (or GMS, in Dutch, AvA) is an important corporate body within the private limited liability company (in Dutch, BV). The Dutch civil code attributes certain essential competences to the general meeting of shareholders, such as the competence to amend the articles of association (bylaws) of the company or the right […]

Let op welke gegevens u bij een ziekmelding van een werknemer registreert: niet naleving privacyregels kan leiden tot een boete!

In verband met de privacywetgeving mag een werkgever slechts zeer beperkt gegevens over een ziekmelding van een werknemer registreren. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels gepubliceerd van de gegevens die de werkgever wat de Autoriteit Persoonsgegevens betreft mag registreren.Wat de Autoriteit Persoonsgegevens betreft mogen slechts de volgende gegevens bij de ziekmelding van een werknemer worden geregistreerd: […]

Aanzegverplichting arbeidsovereenkomst: gebruik aangetekende post en voorkom betaling van een extra maandloon

Vanaf de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) zijn werkgevers verplicht om tenminste een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, de werknemer schriftelijk te informeren over het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Dit is de zogenaamde “aanzegverplichting”. Als de werkgever niet tijdig voldoet aan de aanzegverplichting, of de aanzegverplichting […]

1 2 3