Ontslag statutair bestuurder van een B.V.

Een statutair bestuurder is een bestuurder die bij de akte van oprichting of door de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) is benoemd. Een persoon die weliswaar de titel ‘bestuurder’ voert maar die niet door de AvA als bestuurder is benoemd, is dus geen statutair bestuurder. Een dergelijke bestuurder wordt ook wel titulair bestuurder genoemd. De […]

Entire Agreement Clause under Dutch Law.

Recently, the Dutch Supreme Court ruled that the so-called Haviltex principle also applies to the interpretation of commercial contracts including the ‘entire agreement clause’. Interpretation of contracts. Haviltex principle vs. linguistic interpretation When parties to a contract share different opinions as to the interpretation and explanation of a contract, in most cases it is caused […]

GMS, General Meeting of Shareholders for the B.V. (Dutch private limited liability company). Tips.

The general meeting of shareholders (or GMS, in Dutch, AvA) is an important corporate body within the private limited liability company (in Dutch, BV). The Dutch civil code attributes certain essential competences to the general meeting of shareholders, such as the competence to amend the articles of association (bylaws) of the company or the right […]

Let op welke gegevens u bij een ziekmelding van een werknemer registreert: niet naleving privacyregels kan leiden tot een boete!

In verband met de privacywetgeving mag een werkgever slechts zeer beperkt gegevens over een ziekmelding van een werknemer registreren. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels gepubliceerd van de gegevens die de werkgever wat de Autoriteit Persoonsgegevens betreft mag registreren.Wat de Autoriteit Persoonsgegevens betreft mogen slechts de volgende gegevens bij de ziekmelding van een werknemer worden geregistreerd: […]

1 2 3