Opzeggen arbeidsovereenkomst bij bereiken pensioenleeftijd onder de WWZ een stuk eenvoudiger

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) is het makkelijker om een arbeidsovereenkomst met een werknemer op te zeggen, bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of het bereiken van een eventuele andere pensioenleeftijd.

Voordat de WWZ was ingevoerd was het bij geschillen over de vraag of de arbeidsovereenkomst eindigde bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, noodzakelijk om juridische procedures te voeren. Nu is het mogelijk om de arbeidsovereenkomst op te zeggen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, zonder dat hiervoor toestemming van het UWV, de rechter of de werknemer noodzakelijk is. Het sturen van een opzeggingsbrief volstaat. Van deze makkelijke opzeggingsroute kan overigens per werknemer slechts eenmaal gebruik worden gemaakt. Ook moet de werknemer al voor het bereiden van de pensioengerechtigde leeftijd in dienst zijn getreden.

Let er wel op dat rekening moet worden gehouden met de voor de werkgever geldende opzegtermijn en de brief aangetekend dient te worden verstuurd. De datum waartegen wordt opgezegd dient op zijn vroegst de datum van het bereiken van de AOW-leeftijd te zijn, dan wel als er voor de werknemer een afwijkende pensioendatum geldt, de datum waarop voor de werknemer het recht op pensioen ontstaat.

Als de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is er geen transitievergoeding verschuldigd.

Let op! Het is niet mogelijk om de arbeidsovereenkomst vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op te zeggen, als hierover in de arbeidsovereenkomst afwijkende afspraken zijn gemaakt. In een recente uitspraak van het Gerechtshof bleek dat een werkgever niet goed in de arbeidsovereenkomst had vastgelegd dat de arbeidsovereenkomst zou eindigen bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Hof was daarom van oordeel dat de arbeidsovereenkomst niet beëindigd kon worden bij het bereiken van de AOW-leeftijd. De werkgever diende de werknemer dus nog in dienst te houden.

Het is dus belangrijk om na te gaan of de arbeidsovereenkomst die gebruikt wordt, op dit punt nog steeds up to date is. Is dit niet het geval dan kan het zo zijn dat de makkelijke route die de WWZ biedt om een arbeidsovereenkomst op te zeggen vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, niet gevolgd kan worden, er mogelijk juridische procedures nodig zijn én de transitievergoeding betaald moet worden.

Kortom, als je de arbeidsovereenkomst up to date hebt, is het opzeggen van de arbeidsovereenkomst in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is onder de WWZ een stuk makkelijker geworden.

Heeft u vragen over dit artikel of heeft u andere arbeidsrechtelijke vragen, neem dan vrijblijvend contact op met Paul Gerritsen tel.: 020 334 26 19 / email: pgerritsen@kernadvocatuur.nl