Actiepunten in verband met de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

1.                Onderwerpen nieuwe arbeidswetgeving Op 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Het doel van deze wet is om te komen tot meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Dit zijn de hoofdlijnen van de nieuwe wetgeving: werkgevers moeten bij wet, cao of EU-recht verplichte opleidingen kosteloos aanbieden, tijd […]

Opzeggen arbeidsovereenkomst bij bereiken pensioenleeftijd onder de WWZ een stuk eenvoudiger

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) is het makkelijker om een arbeidsovereenkomst met een werknemer op te zeggen, bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of het bereiken van een eventuele andere pensioenleeftijd. Voordat de WWZ was ingevoerd was het bij geschillen over de vraag of de arbeidsovereenkomst eindigde bij het […]