Gratis second opinion over de behandeling van een zaak door een rechtsbijstandverzekering

Als u niet tevreden bent over de behandeling van uw zaak door uw rechtsbijstandverzekering kunt u in veel gevallen een gratis second opinion aanvragen bij KERN Advocatuur. Uw rechtsbijstandverzekering is verplicht het advies op te volgen. Zo weet u zeker dat uw zaak goed wordt behandeld. Kijk op onze speciale website voor meer informatie. Ook […]

Agentuurovereenkomst. Enkele belangrijke kenmerken en vereisten.

De agentuurovereenkomst is de overeenkomst waarbij een handelsagent in opdracht van een principaal tegen beloning bemiddeling verleent bij het totstandkomen van overeenkomsten. Een handelsagent sluit (eventueel) overeenkomsten op naam en voor rekening van de principaal. Een handelsagent is niet ondergeschikt aan de principaal. De agentuurovereenkomst hoeft niet op schrift te zijn gesteld. De partijen bij […]

Haviltex-norm en commerciële contracten. Effect van de entire agreement clausule is relatief.

In een recent arrest heeft de Hoge Raad bevestigd dat de zogenoemde Haviltex-norm ook van toepassing is bij de uitleg van bepalingen uit commerciële contracten en daarmee ook bij een entire agreement clausule. Eerst enkele opmerkingen over de uitleg van overeenkomsten en de zogenoemde entire agreement clausule. Uitleg van overeenkomsten. Haviltex-norm vs. taalkundige uitleg Als partijen van mening […]

Bestuurder naast vennootschap aansprakelijk voor niet voldoen aan mededelingsplicht

In een recente uitspraak heeft het Gerechtshof Amsterdam (Hof) bepaald dat een (indirect) bestuurder naast de vennootschap aansprakelijk was voor de vergoeding van de door de wederpartij van de vennootschap geleden schade. Deze wederpartij had namelijk op basis van door deze vennootschap aan haar verstrekte financiële informatie geïnvesteerd in een Franse vennootschap die in plaats […]

Flex B.V. per 1 oktober 2012

Door de invoering per 1 oktober 2012 van het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (Flex BV) zal het huidige BV-recht ingrijpend worden gewijzigd. De doelstelling van de Flex BV is om de regels voor de BV eenvoudiger en flexibeler te maken. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen weergegeven. • Afschaffing van het minimumkapitaal van € 18.000,-; […]

1 2