Aanzegverplichting arbeidsovereenkomst: gebruik aangetekende post en voorkom betaling van een extra maandloon

Vanaf de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) zijn werkgevers verplicht om tenminste een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, de werknemer schriftelijk te informeren over het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Dit is de zogenaamde “aanzegverplichting”.

Als de werkgever niet tijdig voldoet aan de aanzegverplichting, of de aanzegverplichting helemaal vergeet, moet de werkgever een vergoeding aan de werknemer betalen. Die vergoeding kan oplopen tot een maandloon.

Veel werkgevers beseffen zich niet dat als er discussie ontstaat over de vraag of de werkgever aan de aanzegverplichting heeft voldaan, de werkgever moet bewijzen dat brief met daarin de aanzegging over het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst, de werknemer daadwerkelijk heeft bereikt. Hierbij volstaat het niet om te kunnen aantonen dat de brief is verstuurd. Aangetoond moet worden dat de werknemer de brief daadwerkelijk heeft bereikt. Dit kan bijvoorbeeld door de brief aangetekend te versturen en de handtekening voor ontvangst bij de kopie van de brief te bewaren. Ook kan je de werknemer vragen een kopie van de brief voor ontvangst te tekenen.

In een procedure bij de kantonrechter te Alkmaar stelde de werknemer zich op het standpunt dat hij de brief waarin werd meegedeeld dat de arbeidsovereenkomst niet werd verlengd, nooit had ontvangen. De werkgever had nog wel een kopie van de brief, maar had de brief niet per aangetekende post verstuurd. De werkgever kon dus niet aantonen dat de werknemer de brief wel degelijk had ontvangen. De rechter oordeelde vervolgens dat de werkgever niet aan de aanzegverplichting had voldaan. De werkgever moest vervolgens een vergoeding van € 958,57 bruto en de wettelijke rente daarover aan de werknemer betalen. Ook werd de werkgever in de proceskosten van € 279,- veroordeeld. De werkgever had al deze kosten kunnen voorkomen door de brief per aangetekende post te versturen.

Let er dus op dat de brief waarin wordt aangezegd of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd aangetekend wordt verstuurd, of vraag de werknemer de brief voor gezien te tekenen.

Mocht je nog vragen hebben over dit artikel, neem dan contact op met Paul Gerritsen op 020- 334 26 19 of stuur een email naar pgerritsen@kernadvocatuur.nl