Bestuurder naast vennootschap aansprakelijk voor niet voldoen aan mededelingsplicht

In een recente uitspraak heeft het Gerechtshof Amsterdam (Hof) bepaald dat een (indirect) bestuurder naast de vennootschap aansprakelijk was voor de vergoeding van de door de wederpartij van de vennootschap geleden schade. Deze wederpartij had namelijk op basis van door deze vennootschap aan haar verstrekte financiële informatie geïnvesteerd in een Franse vennootschap die in plaats […]

Flex B.V. per 1 oktober 2012

Door de invoering per 1 oktober 2012 van het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (Flex BV) zal het huidige BV-recht ingrijpend worden gewijzigd. De doelstelling van de Flex BV is om de regels voor de BV eenvoudiger en flexibeler te maken. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen weergegeven. • Afschaffing van het minimumkapitaal van € 18.000,-; […]

1 2 3