Flex B.V. per 1 oktober 2012

Door de invoering per 1 oktober 2012 van het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (Flex BV) zal het huidige BV-recht ingrijpend worden gewijzigd. De doelstelling van de Flex BV is om de regels voor de BV eenvoudiger en flexibeler te maken. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen weergegeven. • Afschaffing van het minimumkapitaal van € 18.000,-; […]

1 2 3